Logopedie voor iedereen

Duidelijke taal.

Behandelingen

Bekijk de behandelingen die wij in onze praktijk uitvoeren.
Heeft u specifieke vragen of een specifieke behandeling nodig? Neem dan contact met ons op!

Communicatieve taaltherapie

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de principes van Soderberg-Tan en via Communicatie Taaltherapie een methode die vooral wordt gebruikt bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling en/of taalstoornis (SLI).

Klinisch linguïstiek

Bij jonge kinderen kan de spraak- en/of taalontwikkeling al vanaf de start vertraagd of afwijkend verlopen, maar ook op oudere leeftijd kan er een spraak- en/of taalstoornis ontstaan. De klinisch linguïst houdt zich bezig met het uitgebreid onderzoeken van gestoorde taal- en spraakfuncties bij zowel kinderen als volwassenen.

Lees/spelling

Er wordt gewerkt met: Taal in Blokjes, Ik Leer Anders, Connect en ons eigen protocol voor spellingsproblemen. Binnen de praktijk zijn er meerdere logopedisten met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Dit zorgt ervoor dat u, of uw kind de behandeling op diverse locaties kunt volgen.

Logopedie

De logopedist geeft training, behandeling en advies op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie. Ze werkt met kinderen en volwassenen, van alle leeftijden. Binnen de behandeling wordt er zorg op maat gegeven, zodat het doel wordt bereikt!

Logopedie bij het syndroom van Down

Logopedie bij het syndroom van Down richt zich op het verbeteren van de communicatie en het eten/drinken. Er wordt gewerkt aan de voorwaarden van de taal door het inzetten van ondersteunende communicatie: NmG, pictogrammen, foto's en geschreven taal.

Logopedie bij Parkinson

Wij behandelen volgens de Parkinson-richtlijn en onderhouden nauw contact met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.

Logopedie bij volwassenen

Door een trauma, CVA of operatie in het keel-halsgebied kunnen er problemen zijn met spreken, eten, drinken of slikken. Wij behandelen volgens bestaande richtlijnen en helpen graag aan-huis

NT2

Ondersteuningen en behandeling bij Nederlands als tweede taal. Wij behandelen met diverse methodes, geven advies en begeleiding. Samenwerking met een tolk of begeleiding binnen het AZC is mogelijk.

OMFT

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Preverbale logopedie

Wij behandelen zuigelingen, baby’s en jonge kinderen met eet- drinkproblemen (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar). De preverbale behandeling wordt vaak aan-huis gegeven. Tevens ook beschikbaar op alle locaties.

PROMPT

Articulatietherapie door middel van PROMPT. Er wordt niet alleen gewerkt aan de spraakklanken, maar met name aan de spraakbewegingen en het verminderen/verbeteren van spierspanning//beweging/houding.

Stem

Alles rondom stem: van beroepsspreker tot leerkracht, zelfs stemproblemen bij (jonge) kinderen

Stotteren

Wij werken volgens de methodes: Lidcombe, DC Model (verwachtingen en capaciteiten model) en RET (rationeel emotieve training). Beschikbaar op alle locaties.

Voordelen van Twentsch Logopediecentrum