Logopedie voor iedereen

Duidelijke taal.

Behandelingen

Bekijk de behandelingen die wij in onze praktijk uitvoeren.
Heeft u specifieke vragen of een specifieke behandeling nodig? Neem dan contact met ons op!

Communicatieve taaltherapie

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de principes van Soderberg-Tan en via Communicatie Taaltherapie een methode die vooral wordt gebruikt bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling en/of taalstoornis (SLI).

Klinisch linguïstiek

Bij jonge kinderen kan de spraak- en/of taalontwikkeling al vanaf de start vertraagd of afwijkend verlopen, maar ook op oudere leeftijd kan er een spraak- en/of taalstoornis ontstaan. De klinisch linguïst houdt zich bezig met het uitgebreid onderzoeken van gestoorde taal- en spraakfuncties bij zowel kinderen als volwassenen.

Lees/spelling

Er wordt gewerkt met: Taal in Blokjes, Ik Leer Anders, Connect en ons eigen protocol voor spellingsproblemen. Binnen de praktijk zijn er meerdere logopedisten met een specialisatie op het gebied van dyslexie. Dit zorgt ervoor dat u, of uw kind de behandeling op diverse locaties kunt volgen.

Logopedie bij het syndroom van Down

Logopedie bij het syndroom van Down richt zich op het verbeteren van de communicatie en het eten/drinken. Er wordt gewerkt aan de voorwaarden van de taal door het inzetten van ondersteunende communicatie: NmG, pictogrammen, foto's en geschreven taal.

Logopedie bij Parkinson

Wij behandelen volgens de Parkinson-richtlijn en onderhouden nauw contact met andere disciplines zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.

Logopedie bij volwassenen

Door een trauma, CVA of operatie in het keel-halsgebied kunnen er problemen zijn met spreken, eten, drinken of slikken. Wij behandelen volgens bestaande richtlijnen en helpen graag aan-huis

Logopedie op school

\Wij bieden logopedische screening (individueel of klassikaal), onderzoek en behandeling OP school. Wij sluiten aan bij de stof die wordt behandeld in de klas, passen de doelen aan naar het niveau en tempo van het kind en geven advies aan ouders en leerkrachten over de beste aanpak.

NT2

Ondersteuningen en behandeling bij Nederlands als tweede taal. Wij behandelen met diverse methodes, geven advies en begeleiding. Samenwerking met een tolk of begeleiding binnen het AZC is mogelijk.

OMFT

OMFT is een therapie die gericht is op juist slikken en goede mondgewoonten. Deze therapie wordt vaak gegeven bij kinderen die duimzuigen of een afwijkende tandstand of kinderen die een beugel moeten. Het is een korte, effectieve behandeling!

Online Logopedie

Logopedie op afstand is mogelijk bij het Twentsch Logopediecentrum. Wij kunnen u zien via een beeldscherm, bellen, e-mailen of zelfs behandelen via Google Meet of Hang-outs

Preverbale logopedie

Wij behandelen zuigelingen, baby’s en jonge kinderen met eet- drinkproblemen (in de leeftijd van 0 tot 4 jaar). De preverbale behandeling wordt vaak aan-huis gegeven. Tevens ook beschikbaar op alle locaties.

PROMPT

Articulatietherapie door middel van PROMPT. Er wordt niet alleen gewerkt aan de spraakklanken, maar met name aan de spraakbewegingen en het verminderen/verbeteren van spierspanning//beweging/houding.

Spraak Ontwikkelings Dyspraxie (SOD) - team

SOD is een complexe spraakstoornis, kinderen die dit hebben houden vaak veel problemen, ondanks therapie. Ze zijn soms moeilijk te verstaan en voelen zich gefrustreerd. Het SOD-team onderzoekt en behandelt effectief!

Stem

Alles rondom stem: van beroepsspreker tot leerkracht, zelfs stemproblemen bij (jonge) kinderen

Stotteren

Sinds 2014 zijn wij officieel geregistreerd als stottertherapeut in het register Stottertherapeuten van de NVLF. Dit betekent dat er voldoende bij- en nascholing wordt gevolgd en dat wij (ruime) ervaring hebben in het bieden van stottertherapie bij kinderen en volwassenen.

Voordelen van Twentsch Logopediecentrum