Uw specialist

Ik ben Galina Verkouter (-Schouten). In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist. Na mijn afstuderen heb ik gewerkt als logopedist binnen een instelling voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). In 2009 ben ik begonnen met mijn eigen praktijk, Twentsch Logopediecentrum. Eerst werkte ik solo in Weerselo, maar al snel kwamen daar extra locaties en nieuwe collega’s bij.

Momenteel ben ik vooral werkzaam op de hoofdlocatie en behandel ik op diverse locaties van de praktijk. Ik zie kinderen en volwassenen met diverse problematiek. De aan-huiscliënten zijn veelal ouderen die problemen hebben met de stem, spraak, taal of slikken meestal veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Verder coach ik collega's en medewerkers op het gebied van complexe casuïstiek en dyslexie.

Sinds 2011 ben ik dyslexiespecialist. Ik behandel kinderen met dyslexie vaak in hun eigen omgeving; thuis of op school.

Sinds 2016 ben ik stottertherapeut. Ik werk volgens de methode Lidcombe en het DC-model.

Sinds 2019 ben ik dyscalculiespecialist. 

Als coach geef ik de cursussen Ik Leer Anders en Ik Leer Leren. Deze cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel kan vergoeding mogelijk zijn via basisschool of via PGB.

In de toekomst blijf ik proberen om het praktijkhouderschap, logopedie en mijn specialisaties te combineren. Ik geniet van mijn werk en vind het fantastisch om kwaliteit te bieden en leerprocessen te begeleiden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister.