Uw specialist

Mijn naam is Bianca Brinkhuis en ik ben sinds oktober 2018 werkzaam binnen het Twentsch Logopediecentrum. Ik ben werkzaam op basisschool de Mare en basisschool de Fakkel in Almelo. Tijdens mijn werk behandel ik kinderen van verschillende leeftijden met uiteenlopende problematiek op het gebied van lees- en spelling, taal, spraak en afwijkende mondgewoonten. Ik vind het belangrijk dat een kind zich bij mij op z'n gemak voelt, waardoor het goed tot leren kan komen. Ik probeer in mijn behandelingen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van een kind en gebruik te maken van visuele en concrete materialen. Naast mijn werk als logopedist ben ik ook als klinisch linguïst werkzaam binnen de praktijk, waarbij ik met name diagnostiek van complexe casussen oppak.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Bianca is teamverantwoordelijke van regio Almelo.