Uw specialist

Mijn naam is Anne-Wil Hoek en sinds maart 2017 werk ik voor het Twentsch Logopediecentrum. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk niet stilgezeten, ik heb veel ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen en volwassenen, die problemen hadden op het gebied van o.a. spraak, taal en afwijkende mondgewoonten (OMFT). Ook heb ik de cursus OMFT gevolgd. Omdat ik veel affiniteit heb met het behandelen van meertalige kinderen, ben ik aangesloten bij de Kwaliteitskring Meertaligheid. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ik geregistreerd in het Paramedisch Kwaliteitsregister.