Uw specialist

Mijn naam is Jasper Kuipers en sinds februari 2020 werk ik als logopedist binnen het Twentsch Logopediecentrum. De afgelopen jaren heb ik de opleiding tot logopedist gevolgd aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tijdens mijn opleiding heb ik verschillende stages gelopen. In deze stages heb ik zowel ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen als in het behandelen van ouderen.

Naast mijn werk bij het Twentsch Logopediecentrum zal ik in september 2020 beginnen aan de (pre-)master neurolinguïstiek, waarin ik meer zal leren over o.a. dyslexie, afasie en taalontwikkelingsstoornissen.

U kunt mij tegenkomen op VCO De Kiem (Enschede) en het Gezondheidshoes (Enschede).

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.