Lisan

Lisan

Logopedist

Uw specialist

Sinds 2019 werk ik bij het Twentsch Logopediecentrum. Ik werk graag met peuters en kinderen in het basisonderwijs. In de behandeling richt ik me op lees- en spellingsproblemen en de spraak-taalontwikkeling door middel van spel en oefening.

Naast de reguliere behandelingen ben ik, vanuit het Spraak Ontwikkelingsdyspraxie (SOD) - team, beschikbaar als sparringpartner voor complexe casussen. Wij ondersteunen en coachen logopedisten bij onderzoek en behandeling van kinderen met zeer ernstige spraakmotorische-, en/of fonologische articulatiestoornissen. Na onze coaching vervolgt de behandelend logopedist de therapie met nieuwe tips en tools. Deze ondersteuning geven wij ook op afstand en kan dus, ook in Covid-tijd, te allen tijde plaatsvinden/doorgaan.

Heeft u vragen over een mogelijke behandeling voor uzelf of uw kind(eren), of bent u logopedist en wilt u meer weten over het SOD team? Neem dan contact op via 085 773 3033 of sodteam@twentsch-lc.nl

Ik ben lid van de NVLF en sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici.