Uw specialist

Sinds 2019 werk ik bij het Twentsch Logopediecentrum. Ik werk graag met peuters en kinderen in het basisonderwijs. In de behandeling richt ik me op lees- en spellingsproblemen en de spraak-taalontwikkeling door middel van spel en oefening.