Uw specialist

Sinds 2017 werk ik bij het Twentsch Logopediecentrum. Ik ben begonnen als stagiaire, heb een zwangerschapsvervanging gedaan en ben daarna verder gegaan op de locaties KBS Paus Joannesschool en OBS Het Pathmos in Enschede. Ik werk graag met kinderen, vind het een uitdaging om door middel van oefening en spel vooruitgang te krijgen. Ik behandel met name lees- spellingsproblemen en spraaktaalproblematiek. Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met een beperking. In de behandeling houd ik van structuur en overzicht: dit zorgt voor een goede leeromgeving voor de kinderen!

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Quirien is teamverantwoordelijke van regio Enschede West.