Uw specialist

Mijn naam is Elke Bakhuis en sinds september 2020 ben ik als logopedist in opleiding begonnen bij het Twentsch Logopediecentrum. Momenteel ben ik voornamelijk bezig met online logopedie bij kinderen van verschillende leeftijden. Dit is gericht op spraak, taal en lees- en spellingsproblemen. Ik vind het belangrijk dat een kind zich op zijn of haar  gemak voelt bij mij. Dat probeer ik te realiseren door kinderen spelenderwijs dingen te leren en aan te sluiten bij hun nteresses.