Uw specialist

Sinds 2019 werk ik bij het Twentsch Logopediecentrum. Ik ben begonnen als stagiaire en neem een zwangerschapsverlof over. Tijdens de zwangerschapsvervanging ben ik werkzaam op OBS Het Pathmos, OBS Stadsveld en op de Paulusschool. Ik werk graag met peuters en kinderen in het basisonderwijs. In de behandeling richt ik me op lees- en spellingsproblemen en de spraak-taalontwikkeling door middel van spel en oefening.

Specialisaties

Logopedie