Spraak

Veel jonge kinderen kunnen nog niet alle klanken goed uitspreken. Ze hebben vaak moeite met het plannen en uitvoeren van de spraakbewegingen. Ook kan het zijn dat een klank wordt vervangen of dat een woord niet volledig wordt uitgesproken. Goed kunnen praten is belangrijk voor communicatie. Wanneer het nog niet lekker loopt kan dit leiden tot frustratie.

Bij het niet correct uitspreken of nog niet kunnen uitspreken van een klank kan er gewerkt worden met een tactiel-kinetische benadering, PROMPT. Bij PROMPT wordt er niet alleen gekeken naar de spraakklanken die kinderen niet kunnen maken, maar ook naar spierspanning, beweging, houding en prosodie.

 

SOD-team

Binnen het Twentsch Logopediecenturm hebben wij een SOD-team (SOD = Spraak OntwikkelingsDyspraxie).
Het SOD-team onderzoekt en stelt vast of er sprake is van "spraakontwikkelingsdyspraxie". Ook coachen wij logopedisten (op afstand) in de behandeling van kinderen met (vermoedelijk) SOD. Wij werken hierbij volgens een eigen, vast protocol, gebaseerd op het watervalmodel van Vera Waelkens.

Welke kinderen worden er gezien?
Kinderen in de leeftijd van 3,6 tot 12 jaar, met ernstige spraak (en taal) problemen, die nauwelijks baat hebben (of hebben gehad) binnen de reguliere therapie. Kinderen met hardnekkige spraakproblemen eventueel al langdurig in logopedische behandeling.

Wat doen wij?
Wij onderzoeken en diagnosticeren SOD. Vervolgens bieden wij een behandeling op maat, volgens onze vaste behandelplannen. Door een vaste aanpak te bieden kunnen we binnen een korte periode meten of de behandeling effectief is en de verstaanbaarheid verbetert.
Deze behandeling wordt eerst uitgevoerd door het SOD-team van het Twentsch Logopediecentrum en vervolgens overgedragen naar de "eigen" logopedist.

Welk onderzoek wordt er gedaan?
Er wordt een observatie gedaan, een uitgebreid oudergesprek en spraak (taal) onderzoek. Indien noodzakelijk kan er cognitief (intelligentie) onderzoek worden gedaan en/of klinische linguïstiek. Al het onderzoek vindt plaats binnen de muren van het Twentsch Logopediecentrum.

Hoe kan ik aanmelden?
Aanmelden kan via het contactformulier, via info@twentsch-lc.nl of via 085-7733033

Verwijzers, specialisten, therapeuten (logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten): ook voor inhoudelijke informatie graag contact opnemen met info@twentsch-lc.nl. Onze front-office stuurt de vragen dan direct naar de juiste persoon.

Onze locaties

Almelo - De Rotsduif - de Mare en de Bonkelaar

De Rotsduif 22-26
7609 VK Almelo

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Almelo - De Toorop

Jan Tooropstraat 47
7606 JS Almelo

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Almelo - Dreesz

Brugstraat 9-13
7607 XJ Almelo

tel: 085 773 3077

Locatie bekijken

Deurningen - Willibrordus

Kerkweg 1
7561 PT Deurningen

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede - De Eschmarke

Esmarkelaan 207
7534 JZ Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede - De Spinner

Spinnerstraat 29
7545 TP Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede - Gezondheidshoes

J.J. van Deinselaan 34c
7541 PE Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede - Melkweg

G.J. van Heekstraat 408
7521 EN Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede - Paus Joannes (Stokhorst)

Floraparkstraat 155
7531 XG Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Enschede – Lumen

Velveweg 62
7533 XK Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Hoofdkantoor

J.J. van Deinselaan 36b
7541 PE Enschede

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Oldenzaal - De Wendakker

Zandhorstlaan 95
7576 VR Oldenzaal

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Oldenzaal - Dr Poelsstraat

Dr Poelsstraat 63c
7572 ZV Oldenzaal

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Oldenzaal - de Maten

Guido Gezellestraat 35
7576 AG Oldenzaal

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken

Weerselo - Gezondheidscentrum

Stadtlohnallee 9
7595 BP Weerselo

tel: 085 773 3033

Locatie bekijken